سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه مهندسی صنایع کد ۱۲۵۹ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، تحقیق در عملیات ۱و۲، تئوری احتمال و آمار مهندسی، دروس تخصصی( طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، اقتصاد مهندسی)، ریاضی عمومی ۱و۲، اقتصاد عمومی ۱و۲، اصول مدیریت تئوری سازمان

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال درس فقه ۱ حوزه علمیه ۱۳۹۵