سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری کد ۱۳۰۷ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، جنگلداری و آمار و اندازه گیری جنگلع بهره برداری و حمل و نقل چوب، قوانین جنگل و اتصاد جنگل

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی شیلات سال ۱۳۹۴ + کلید