سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه علوم جغرافیایی کد ۱۱۰۲ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، فلسفه جغرافیا، آمار و احتمالات، آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئوفورمولوژی (مبانی و ایران)، مبانی سنجش نور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، جعرافیای شهری (مبانی و ایران)، برنامه ریزی شهری، جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، مخاطرات طبیعی و انسانی، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، ژئوپلتیک، جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، دروس ویژه رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری جغرافیایی، جغرافیای گردشگری)، دروس ویژه رشته جغرافیای پزشکی (جغرافیای پزشکیع بهداشت عمومی)

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی سال ۱۳۹۴ + کلید

 

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی سال ۱۳۹۴ + کلید

سوالات زبان فرانسه و آلمانی ارشد علوم جغرافیایی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد علوم شناختی سال ۱۳۹۴ + کلید