سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه محیط زیست کد ۱۱۴۶ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، اکولوژی عمومی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آمار و روش های تحلیل سیستم ها، اصول و مفاهیم محیط زیست، اصول و روش های برنامه ریزی درسیع روش های آماری

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد محیط زیست سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات دکتری رشته الهیات- علوم قرآن و حدیث سال ۱۳۹۴