سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مجموعه مدیریت جهانگردی کد ۱۲۲۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان انگلیسی، برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی، روش های کمّی در جهانگردی (پژوهش عملیاتی- آمار کاربردی- ریاضیات کاربردی)، مدیریت بازاریابی (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، بازاریابی، مدیریت بازار) علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مردم شناسی، فرهنگ عامه) تاریخ و جغرافیا

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد رشته فرش سال ۱۳۹۴ + کلید