سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی کد ۱۳۱۵ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، گیاه شناسی (سیستاماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)، قارچ شناسی، بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، …)، اصول مبارزه و سم شناسی در بیماری های گیاهی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات دکتری آب و هواشناسی سال ۱۳۹۴