سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته آموزش زبان ژاپنی- بخش کتبی کد ۱۱۲۸ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های دستور زبان و درک مطلب زبان ژاپنی، واژگان و حروف کانجی

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی- بخش کتبی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی سال ۹۴ + کلید