سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته پژوهش علوم اجتماعی کد ۱۱۴۰ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسیع آمار و ریاضی، روش تحقیق

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال درس رسائل ب۲ حوزه علمیه ۹۵