سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۴ برای رشته مدیریت کشاورزی کد ۱۳۲۷ به همراه پاسخ نامه و کلید سوالات در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

سوالات این امتحان شامل درس های زبان عمومی و تخصصی، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، اقتصاد کشاورزی، ترویج و توسعه کشاورزی، ترویج و توسعه کشاورزی، مدیریت مزرعه

کلید سوالات در انتهای نمونه سوال اضافه شده است. برای دانلود سوالات از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی سال ۱۳۹۴ + کلید

شاید بپسندید:  دانلود سوالات ورودی کارشناسی ارشد مدیریت نساجی سال ۱۳۹۴ + کلید