درس تفسیر استاد سید منذر حکیم در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

دانلود درس تفسیر استاد سید منذر حکیم حوزه علمیه قم-مدرسه خان

موضوع تاریخ شنیدن صوت دانلود صوت
شاید بپسندید:  دانلود بحث الأصول الأستاذ الشیخ سلطان الفاضلی العام ۳۵-۳۴