درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی آرشیو سال ۱۳۹۱ و قبل تر از آن تهیه شده است

درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

موضوع تاریخ شنیدن صوت دریافت صوت

 

درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی آرشیو سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اشکالات وارده… ۹۰/۰۷/۱۶
اشکالات وارده… ۹۰/۰۷/۱۳
اشکالات وارده… ۹۰/۰۷/۱۲
عدم فعلیّت ارا… ۹۰/۰۷/۱۱
فعلیّت حکم در… ۹۰/۰۷/۱۰
ملاک تعیین ک… ۹۰/۰۷/۰۹
ملاک تعیین ک… ۹۰/۰۷/۰۶
محل بازگشت … ۹۰/۰۷/۰۵
محل بازگشت … ۹۰/۰۷/۰۴
امر هفتم؛ اق… ۹۰/۰۷/۰۳
شاید بپسندید:  دانلود درس شرح کشف المراد - بخش توحید استاد ربانی گلپایگانی