در این قسمت فیلم آموزش نحوه عملکرد carrier برای دانلود آماده شده است

لینک دانلود فیلم آموزش نحوه عملکرد carrier

شاید بپسندید:  دانلود درس منطق فهم قرآن استاد رشاد سال جاری و ۱۳۹۳-۱۳۹۲