در این قسمت فیلم آموزش تصویری تهیه خمیر سیر جهت آموزش و دانلود فراهم شده است.

لینک دانلود فیلم آموزش تصویری

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی رائفی پور درباره دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری