در این قسمت فیلم آموزش تصویری کرک به وسیله ابزار hydra برای دانلود فراهم شده است

لینک دانلود فیلم آموزش تصویری کرک به وسیله ابزار hydra

شاید بپسندید:  دانلود درس فلسفه ی فرهنگ استاد رشاد سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲