دانلود درس مهدویت استاد طبسی سال جاری در این قسمت تهیه شده است.

دانلود درس مهدویت استاد طبسی سال جاری و سال 1394تا 1390

 

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
دانلود درس مهدویت استاد طبسی سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
۹۱/۱۰/۰۲
۹۱/۰۹/۲۷
دانلود درس مهدویت استاد طبسی سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
دانلود درس مهدویت استاد طبسی
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
شاید بپسندید:  دانلود فیلم آموزش حرفه ای شبیه سازی افکت لایه بردار در مایا