درس آیات الاحکام استاد مهدی مروارید در این قسمت برای دانلود فراهم شده است

درس آیات الاحکام استاد مهدی مروارید

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس آیات الاحکام استاد مهدی مروارید سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
۹۲/۰۱/۲۸
۹۱/۱۲/۲۳
۹۱/۱۲/۱۶
۹۱/۱۲/۰۹
۹۱/۱۲/۰۲
۹۱/۱۱/۲۵
۹۱/۱۱/۱۸
۹۱/۱۱/۰۴
۹۱/۱۰/۲۷
۹۱/۱۰/۰۶
۹۱/۰۹/۲۹
۹۱/۰۹/۲۲
۹۱/۰۹/۱۵
۹۱/۰۸/۱۷
۹۱/۰۸/۱۰
۹۱/۰۸/۰۳
۹۱/۰۷/۲۶
۹۱/۰۷/۱۹
۹۱/۰۷/۰۵
۹۱/۰۶/۲۹
آرشیو سال ۹۱-۹۰ درس آیات الاحکام
استاد مروارید
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
۹۱/۰۳/۱۰
۹۱/۰۳/۰۳
۹۱/۰۲/۲۷
۹۱/۰۲/۲۰
۹۱/۰۲/۱۳
۹۱/۰۱/۳۰
۹۱/۰۱/۲۳
۹۰/۱۲/۲۴
۹۰/۱۲/۱۷
۹۰/۱۲/۱۰
۹۰/۱۲/۰۳
۹۰/۱۱/۲۶
۹۰/۱۱/۱۹
۹۰/۰۹/۲۳
۹۰/۰۹/۰۲
۹۰/۰۸/۱۸
۹۰/۰۸/۱۱
۹۰/۰۸/۰۴
۹۰/۰۷/۲۷
۹۰/۰۷/۲۰
۹۰/۰۷/۱۳
۹۰/۰۷/۰۶
۹۰/۰۶/۳۰
درس آیات الاحکام استاد مهدی مروارید سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
۹۰/۰۳/۲۵
۹۰/۰۳/۱۸
۹۰/۰۳/۱۱
۹۰/۰۳/۰۴
۹۰/۰۲/۲۸
۹۰/۰۲/۲۱
۹۰/۰۲/۱۴
۹۰/۰۲/۰۷
۹۰/۰۱/۳۱
۹۰/۰۱/۲۴
۸۹/۱۲/۲۵
۸۹/۱۲/۱۸
۸۹/۱۲/۱۱
۸۹/۱۲/۰۴
۸۹/۱۰/۲۹
۸۹/۱۰/۱۵
۸۹/۱۰/۰۸
۸۹/۱۰/۰۱
۸۹/۰۷/۲۱
۸۹/۰۷/۱۴
درس آیات الاحکام استاد مهدی مروارید سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
۸۸/۱۲/۱۹
۸۸/۱۲/۱۲
۸۸/۱۱/۰۷
۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۱۰/۲۳
۸۸/۰۹/۱۱
۸۸/۰۸/۱۳
۸۸/۰۸/۰۶
 منبع: مدرسه فقاهت
شاید بپسندید:  سخنرانی استاد پناهیان درباره «چطور نماز خوب بخوانیم» قسمت سوم