درس آیات اخلاقی استاد گرایلی در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.


موضوع هر جلسه متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
دانلود درس آیات اخلاقی استاد گرایلی سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
موضوع هر جلسه تاریخ شنیدن صوت دانلود صوت
جایگاه علم ۹۱/۰۲/۱۴
آفیت در دین ۹۱/۰۱/۳۱
راه‌های رسید… ۹۰/۱۲/۲۵
راه‌های بدست… ۹۰/۱۲/۱۸
تفسیر نامه اما… ۹۰/۱۲/۱۱
معنای شناخ… ۹۰/۱۲/۰۴
راه‌های شناخ… ۹۰/۱۱/۲۷
انواع حکومت ۹۰/۱۱/۲۰
شناخت ائمه(ع) ۹۰/۱۱/۱۳
راه‌های شناخ… ۹۰/۱۰/۱۵
منزلت و جایگا… ۹۰/۱۰/۰۸
اثبات معاد ۹۰/۰۹/۲۴
تفسیر آیت ال… ۹۰/۰۸/۲۶
راه‌های خداش… ۹۰/۰۸/۱۹
راه های شناخ… ۹۰/۰۸/۱۲
بیان ادله توح… ۹۰/۰۸/۰۵
دانلود درس آیات اخلاقی استاد گرایلی سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰
موضوع هر جلسه تارخ شنیدن صوت دانلود صوت
۹۰/۰۳/۰۵
۹۰/۰۲/۲۲
۹۰/۰۲/۰۸
۹۰/۰۲/۰۱
۹۰/۰۱/۱۸
۸۹/۱۲/۲۶
۸۹/۱۲/۱۹
۸۹/۱۲/۱۲
۸۹/۱۲/۰۵
۸۹/۱۱/۲۱
۸۹/۱۰/۲۳
۸۹/۱۰/۱۶
۸۹/۱۰/۰۹
۸۹/۱۰/۰۲
۸۹/۰۹/۱۰
۸۹/۰۸/۲۷
۸۹/۰۸/۲۰
۸۹/۰۸/۱۳
۸۹/۰۷/۲۹
۸۹/۰۷/۲۲
۸۹/۰۷/۱۵
۸۹/۰۷/۰۸
شاید بپسندید:  دانلود درس منطق فهم قرآن استاد رشاد سال جاری و ۱۳۹۳-۱۳۹۲