درس آیات اخلاقی استاد اشرفی در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.

دانلود درس آیات اخلاقی استاد اشرفی

موضوع هر جلسه تاریخ شنیدن صوت دانلود صوت
۹۰/۰۳/۱۷
۹۰/۰۳/۱۰
۹۰/۰۲/۲۷
۹۰/۰۲/۲۰
۹۰/۰۲/۱۳
۹۰/۰۲/۰۶
۹۰/۰۱/۲۳
۸۹/۱۲/۲۴
۸۹/۱۲/۱۷
۸۹/۱۲/۱۰
۸۹/۱۲/۰۳
۸۹/۱۱/۲۶
۸۹/۱۰/۲۸
۸۹/۱۰/۲۱
۸۹/۱۰/۱۴
۸۹/۱۰/۰۷
۸۹/۰۹/۰۹
۸۹/۰۹/۰۲
۸۹/۰۸/۲۵
۸۹/۰۸/۱۸
شاید بپسندید:  دانلود درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی امسال