دانلود درس منطق فهم قرآن استاد رشاد سال جاری

دانلود درس منطق فهم قرآن استاد رشاد سال جاری و 1393-1392

 

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
مبادی فطرت‌ن… ۹۳/۰۷/۲۳
مبادی فطرت‌ن… ۹۳/۰۷/۰۲
دانلود درس منطق فهم قرآن استاد رشاد سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
مبادی فطرت‌ن… ۹۳/۰۴/۲۵
مبنای فطرانی… ۹۳/۰۴/۱۱
روش طبقه‌بند… ۹۳/۰۳/۲۸
منطق طبقه‌بند… ۹۳/۰۲/۳۱
وحیانیت متن، … ۹۳/۰۲/۱۷
وحیانیت متن، … ۹۳/۰۲/۰۳
مبادی معرفت‌… ۹۳/۰۱/۲۰
تفصیل و تطبی… ۹۲/۱۱/۰۹
شرح مبادی م… ۹۲/۱۰/۰۴
تبیین نظریه‌ی ا… ۹۲/۰۹/۲۶
عناصر رکنی و … ۹۲/۰۹/۰۴
مبادی تصوریّه‌… ۹۲/۰۸/۲۷
شاخص‌های م… ۹۲/۰۸/۱۳
بایستگی طرا… ۹۲/۰۸/۰۶
شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی رائفی پور درباره ترفندهای مدیریت زمان؛ قسمت ۵