درس لوامع الأنوار الهیه(شرح عرفانی صحیفه سجادیه) استاد حشمت پور سال جاری در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.

دانلود درس لوامع الأنوار الهیه(شرح عرفانی صحیفه سجادیه) استاد حشمت پور

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
حظّ و بهره عبد… ۹۳/۰۶/۲۷
دانلود درس لوامع الأنوار الهیه(شرح عرفانی صحیفه سجادیه) استاد حشمت پور سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
خداوند ـ تبارک… ۹۳/۰۳/۲۹
وجود، به صفت… ۹۳/۰۳/۲۲
خداوند ـ تبارک… ۹۳/۰۳/۱۵
معنای الله هما… ۹۳/۰۳/۰۸
همه اسماء ال… ۹۳/۰۳/۰۱
کلام بعض عرفا… ۹۳/۰۲/۲۵
ادامه بحث این… ۹۳/۰۲/۱۸
اسم ها به صو… ۹۳/۰۲/۱۱
ادامه دلیل عق… ۹۳/۰۲/۰۴
ادامه بحث این… ۹۳/۰۱/۲۸
ادامه بحث این… ۹۳/۰۱/۲۱
جواب دوم از … ۹۲/۱۲/۲۲
ادامه جواب او… ۹۲/۱۲/۱۵
خداوند ـ تبارک… ۹۲/۱۲/۰۸
تحقیق مصنف … ۹۲/۱۲/۰۱
ادامه اقوال در … ۹۲/۱۱/۲۴
دلیل دوم و س… ۹۲/۱۱/۱۷
دلیل چهارم و … ۹۲/۱۱/۱۰
اشکال بر کسا… ۹۲/۱۱/۰۳
بررسی معنای… ۹۲/۱۰/۲۶
بحث پیرامون ل… ۹۲/۱۰/۱۹
۱ ـ حمد، مطلو… ۹۲/۱۰/۰۵
۱ ـ چگونه حم… ۹۲/۰۹/۲۸
دانلود درس لوامع الأنوار الهیه(شرح عرفانی صحیفه سجادیه) استاد حشمت پور سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت

منبع: سایت ارتباط شیعی

شاید بپسندید:  دانلود درس خارج فقه حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی