درس حدیث شناسی استاد سید محمد کاظم طباطبایی در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.

دانلود درس حدیث شناسی سید محمد کاظم طباطبایی

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
استعمال معان… ۹۱/۰۸/۱۷
مفهوم شناس… ۹۱/۰۸/۱۰
فهوم شناسی… ۹۱/۰۷/۲۶
مفهوم شناس… ۹۱/۰۷/۱۹

منبع: سایت ارتباط شیعی

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی رائفی پور درباره ترفندهای مدیریت زمان؛ قسمت ۵