درس خارج فقه استاد صالحی در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.

دانلود درس خارج فقه استاد محمد هاشم صالحی

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
آیا تقلید اعلم … جلسه ۲۹
آیا تقلید اعلم … جلسه ۲۸
آیا باقی ماندن … جلسه ۲۷
آیا باقی ماندن … جلسه ۲۶
آیا باقی ماندن … جلسه ۲۵
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۲۴
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۲۳
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۲۲
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۲۱
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۲۰
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۱۹
ادله‌ی جواز تق… جلسه ۱۸
معنای تقلید جلسه ۱۷
معنای تقلید جلسه ۱۶
توقف جواز اح… جلسه ۱۵
لزوم آشنائی … جلسه ۱۴
لزوم آشنائی … جلسه ۱۳
لزوم آشنائی … جلسه ۱۲
آیا اجتهاد، تقل… جلسه ۱۱
إجزاء و معنای آن جلسه ۱۰
إجزاء معنای آن جلسه ۹
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۸
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۷
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۵
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۴
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۳
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۲
لزوم اجتهاد یا … جلسه ۱

منبع: سایت ارتباط شیعی

شاید بپسندید:  دانلود صوت درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴