دانلود سخنرانی رائفی پور درباره مینی سیتی

در این مطلب سخنرانی استاد رائفی پور در مینی سیتی به صورت فیلم تصویری و فایل صوتی تهیه شده است.

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت ۱

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت ۲

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت ۳

فایل صوتی قسمت 1

فایل صوتی قسمت ۱

فایل صوتی قسمت 2

فایل صوتی قسمت ۲

فایل صوتی قسمت 3

فایل صوتی قسمت ۳

منبع: زهرا مدیا

شاید بپسندید:  دانلود درس نهایه الحکمه استاد فیاضی