دانلود سخنرانی استاد رائفی پور درباره فراماسونری در دانشگاه قائنات به صورت فایل صوتی و تصویری

در این مطلب سخنرانی استاد رائفی پور درباره فراماسونری در دانشگاه قائنات به صورت فایل تصویری و صوتی برای دانلود تهیه شده است.

فایل تصویری

فایل تصویری

فایل صوتی

فایل صوتی

 

شاید بپسندید:  دانلود درس لوامع الأنوار الهیه(شرح عرفانی صحیفه سجادیه) استاد حشمت پور