سخنرانی رائفی پور درباره فراماسونری

در این مطلب سخنرانی استاد رائفی پور در همایش فراماسونری به صورت فایل صوتی و تصویری آماده دانلود میباشد.

فایل تصویری

فایل تصویری

فایل صوتی

فایل صوتی

منبع: زهرا مدیا

شاید بپسندید:  دانلود صوت درس آیات اعتقادی استاد رستمی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳