فیلم کامل توضیحات صالحی درباره مذاکرات هسته ای و بیانیه لوزان در برنامه نگاه۱ در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

نماینده ارشد دولت در مذاکرات هسته‌ای لوزان استدلال‌های منتقدان را تأیید کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شد و طرفهای مقابل لغو یکجای تحریمها را پذیرفتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر صالحی در برنامه نگاه یکشنبه شب شبکه اول سیما با بیان اینکه اکنون مذاکرات وارد جزییات شده است و در لوزان به مفاهیم مشترکی درباره محورهای اصلی مذاکرات از جمله نطنز ، فردو و اراک رسیدیم افزود: وارد این عرصه شده ایم که مفاهیم مشترک به توافقنامه تبدیل شود.

وی گفت: مفاهیم مشترک کنونی تعهدآور نیست اما از این به بعد به جزئیات می پردازیم و کارشناسان در این باره مذاکره می کنند.
صالحی افزود: اصل روشن است که باید چه کنیم و در وین درباره بحث تحریمها مذاکره داشتیم.
وی گفت: مسائل حقوقی و فنی روشن است و بحث تحریمها نیز باید روشن شود بویژه پس از گزاره برگی که آمریکاییها منتشر کرده اند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آمریکایی ها در انتشار گزاره برگ مذاکرات لوزان درست و نادرست را با یکدیگر قاطی و تشویش فکری ایجاد کردند.
در جلسه اخیر معاونان وزیر امور خارجه و کارشناسان در وین این مسائل مرور و ابهامات تا حدودی برطرف شد.
وی با بیان اینکه مذاکره فن است و باید در باره آن کتاب نوشت گفت: طرفهای مذاکره کننده به خود اجازه می دهند از هر ابزاری در مذاکره استفاده کنند که دست بالاتر را داشته باشند.

 

دانلود فیلم کامل توضیحات صالحی درباره مذاکرات هسته ای و بیانیه لوزان در برنامه نگاه1

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود انیمیشن اسلام واقعی