در این قسمت فیلم آموزش شیمی مهندس مهر پور برای دانلود فراهم شده است

لینک دانلود فیلم آموزش شیمی مهندس مهرپور

شاید بپسندید:  دانلود صوت درس آیات اعتقادی استاد رستمی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳