معضل اقتصادی-فرهنگی جامعه ما ، قسمت دوم در این قسمت برای دانلود تهیه شده است

ذانقه سازی با طعم دروغ توسط رسانه


منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی رائفی پور درباره نقد داروینیسم- به صورت تصویری و صوتی