کلیپ «علت نگرانی امام خامنه ای از مذاکره با آمریکا و خوش بین نبودن به آنها» در این قسمت برای دانلود تهیه شده است.

کلیپ با موضوع علت نگرانی امام خامنه از مذاکره کردن با آمریکا و علت خوش بین نبودن به آمریکا در این مطلب تهیه شده است.


دانلود کلیپ «علت نگرانی امام خامنه ای از مذاکره با آمریکا و خوش بین نبودن به آنها»

منبع: مستضعفین تی وی

 

شاید بپسندید:  دانلود مستند «لبهای سربی»- عوارض میزان مصرف مواد آرایشی در ایران