در این مطلب دانلود کلاس روش مباحثه استاد حسین زاده جلسه اول و دوم و سوم به صورت یکجا فراهم شده استشاید بپسندید:  دانلود درس فقه(مکاسب،مکاسب محرمه)استاد وجدانی حوزه علمیه