در این مطلب دانلود کلاس روش مباحثه استاد حسین زاده جلسه اول و دوم و سوم به صورت یکجا فراهم شده استشاید بپسندید:  دانلود درس فقه تربیتی - امر به معروف و نهی از منکر استاد علیرضا اعرافی