در این مطلب دانلود کلاس روش مباحثه استاد حسین زاده جلسه اول و دوم و سوم به صورت یکجا فراهم شده استشاید بپسندید:  دانلود فایل صوتی درس خارج فقه استاد مسلم ملکوتی سال ۱۳۹۳-۱۳۹۱