مسئله ۴۵۸: آیا در کفاره می توان به جای آرد یا نان و گندم مواد خوراکی دیگر یا پول آن را به فقیر داد؟

در اقسام طعام فرق نمی کند ولی دادن پول کافی نیست مگر این که با اطمینان او را در خرید وکیل کند. [بهجت]

گوشت به تنهایی اشکال دارد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در هنگام خواندن نماز میت جنازه باید به چه صورت باشد؟