مسئله 270: آیا در نماز جماعت لازم است که امام و مأموم هر دو نیت جماعت بکنند؟

برای امام نیت جماعت شرط نیست و حتی نیت امام بودن هم لازم نیست.

بله برای حصول ثواب، نیت امامت لازم است.

اما برای مأموم لازم است که نیت جماعت کند و الا برای او جماعت محقق نمی شود اگر چه اقوال و افعال را با امام انجام دهد.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  روش های قبله یابی چگونه است؟