مسئله ۴۷۷: آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروری زند گی ذخیره می شود (مثل ماشین و وسایل زندگی) خمس تعلق می گیرد؟

چنانچه تا سر سال خمسی آن وسیله مورد نیاز را تهیه نکردند باید خمس آن را بدهند. [آیات عظام: امام، سیستانی، مکارم، وحید]

خمس دارد مگر اینکه بخواهد تا چند روز آینده مبلغ پس انداز شده را صرف ما یحتاج ضروری خود بکند . [آیت الله خامنه ای]

چنانچه تهیه مسکن مورد احتیاج منحصر به پس انداز پول است حتی تهیه تدریجی هم ممکن نباشد خمس ندارد .[آیات عظام: بهجت، فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا نگاه کردن به ساعت ، حکم نگاه کردن به افق را دارد ؟