مسئله۴۲۶: آیا با داشتن روزه قضا  می توان ۳ روز روزه مستحبی در مدینه برای حاجت گرفت؟

صحیح  است : [آیات عظام: امام- خوئی- خامنه ای مکارم]

فیه اشکال:  مکارم   [آیت الله سیستانی:   اگر چه در حاشیه مناسک قائل به استحباب می باشند ]

رجاء  بگیرد:   [آیت الله فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری کند، اگر منی بیرون نیاید، حکم روزه اش چیست؟