مسئله 250: آیا نمازگزار می تواند در حال نماز مقداری به جلو یا عقب راه برود؟

با سه شرط می تواند:

باید ذکر را در حال حرکت قطع کند.

از قبله منحرف نشود.

و آنقدر راه نرود که از حالت نماز خارج شود.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا روییدن موی درشت در صورت و پشت لب می تواند نشانه بلوغ پسر باشد؟