مسئله 250: آیا نمازگزار می تواند در حال نماز مقداری به جلو یا عقب راه برود؟

با سه شرط می تواند:

باید ذکر را در حال حرکت قطع کند.

از قبله منحرف نشود.

و آنقدر راه نرود که از حالت نماز خارج شود.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر فتوای مرجع تقلید عوض شود باید به کسی که فتوای قبل را گفته ام بگویم؟