مسئله318: آیا لازم است که انسان نمازهاي قضای خودش را به ترتیب بخواند؟

خیر لازم نیست که ترتیب را رعایت کند مثلاً اگر کسی یک روز از نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده لازم نیست اول نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا بخواند. [غالب مراجع]

بنابر اظهر و احوط اگر ترتیبش را می داند باید به ترتیب بخواند. [آیت الله بهجت]

بنابر احتیاط واجب باید به ترتیب بخواند. [آیت الله فاضل]

نکته: قضای نمازهای یومیه که ادای آنها باید به ترتیب خوانده شود مثل نماز ظهر و عصر از یک روز یا مغرب و عشا از یک شب باید به ترتیب خوانده شود.  [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  از چه راه هایی می توانم فتوای مرجع تقلیدم را پیدا کنم؟