مسئله ۴۸۷: آیا نذر فرزند بدون اجازه پدر صحیح است؟

صحیح است. [آیات عظام: امام، سیستانی، وحید، فاضل]

نذرش صحیح است و اگر از انجام آنچه را نذر کرده او را نهی کردند انجام آن واجب نیست. [آیت الله سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا باید بعد از اذان صبح برای خواندن نماز مقداری صبر کنیم؟