مسئله 291: آیا رعایت تجافی در رکعت آخر امام واجب است مثل کسی که در رکعت آخر نماز امام اقتدا می کند؟

خیر واجب نیست اما مستحب است.  [غالب مراجع]

بنابر احتیاط واجب باید رعایت تجافی را بکند. [آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم مس سایه آیه قرآن چیست؟