مسئله 259: آیا جلسه استراحت در نماز لازم است [نشسن بعد از سجده دوم در رکعت اول و سوم در نمازهای 4 رکعتی]

اگر نمازگزار جلسه استراحت را رعایت نکند نمازش صحیح است ولی بنابر احتیاط واجب باید بعد از سجده دوم قدری بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد. [ امام]

احتیاط واجب آن است که جلسه استراحت را در نماز مراعات کند. [آیات عظام: صافی- سیستانی]

رعایت جلسه استراحت مستحب است. [آیات عظام: خویی- بهجت- فاضل- مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کف زدن در مجالس ائمه اطهار (ع) از نظر شرعی چه حکمی دارد؟