مسئله۴۵۷:  آیا کفاره غیر هاشمی را می توان به فقیر هاشمی داد؟

بله جایز است. [ حضرت امام، آیت… سیستانی]

جایزا ست ولی خلاف احتیاط است. [ بهجت ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مقدار واجب کفن زن و مرد چند تکه است؟