آیا در ارتزاق از طرف بیت المال برای افرادی مثل مؤذن، قاضی، و غیره، فقیر بودن آنها شرط است؟

اگر برای برخی از گروه‌های ذکر شده، قانونی در این زمینه وجود داشته باشد باید رعایت شود، در غیر این صورت لازم نیست فقیر باشند بلکه همین مقدار که به این حقوق، نیاز طبیعی و عرفی داشته باشند، می‌توانند از بیت المال ارتزاق کنند.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:(۱)

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): ملاک در اینگونه امور قوانین و ضوابط مربوطه است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): لازم نیست فقیر باشند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): بلی در صورت نیاز، ارتزاق از بیت المال جایز است.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): ارتزاق از بیت المال برای افراد مذکور به شرط حاجت مانعی ندارد.

________________________________________

(۱). استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای،مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) .

منبع: اسلام کوئست

شاید بپسندید:  دیدگاه فخر رازی در مورد آیه انفاق