مسئله ۴۸۱: آیا به پولی که از درآمد کسب تهیه شود و به عنوان رهن به صاحب خانه پرداخت می شود خمس تعلق می گیرد؟

خمس دارد و هر زمان دریافت شد یا دریافت آن ممکن باشد باید فوراً خمس آن را بپردازد. [آیات عظام: امام]

پول رهن جزء مؤونه است و خمس ندارد ولی اگر آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت بنابر احتیاط باید خمس آن را بپردازد. [آیات عظام: مکارم]

چنانچه بدون پول رهن نیاز ممکن او تأمین نمی شود خمس ندارد و هر  زمان آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت و از  مخارج سال اضافه آمد خمس دارد. [آیات عظام: بهجت، فاضل]

هنگامی که برای این منظور نیاز دارد پرداخت خمس آن واجب نیست ولی هر زمان آن را پس گرفت باید خمس آن را بدهد مگر برای اجاره در جایی دیگر به آن نیاز داشته باشد. [آیت الله خامنه ای]

اگر قادر بر اداء خمس آن مبلغ از پول دیگر نیست مجاز در تاخیر است {سیستانی}

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مأموم زودتر از امام سر از رکوع بردارد و هنوز امام در رکوع باشد وظیفه چیست؟