مسئله ۵۲۴: شخصی ده سال پیش مبلغی به کسی قرض داده است آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بیش از آن از او بگیرد؟

جایز نیست بیشتر از مقدار قرض از  او دریافت کند. [آیات عظام: امام، سیستانی، فاضل، وحید]

خیر طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد مگر آنکه فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنابر احتیایط واجب باید مصالحه کنند. [آیات عظام: بهجت، خامنه ای]

اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود مانند  بدهکارهای مربوط به ۱۰- ۲۰ سال قبل باید معادل روز را در نظر گرفت، یا دست کم مصالحه کنند.{مکارم} 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم خواندن خطبه ها نماز جمعه قبل از از بین رفتن آفتاب چیست؟