مسئله ۴۰۳: آیا گفتن حدیث از پیامبر یا امامان علیهم السلام بدون آن که تحقیق در سند حدیث شود، روزه را باطل می کند؟

اگر دروغ بودن یا راست بودن آن را نداند بنابر احتیاط واجب به نحو نقل بگوید. [مشهور]

اگر دروغ بودن یا راست بودن آن را نداند باید به نحو نقل و خبر بگوید. [آیات عظام:  فاضل- مکارم]

نقل روایاتی که در کتب آمده است و انسان نمی‌داند که دروغ می باشد، اشکال ندارد هر چند احتیاط آن است که آن ها را با نسبت به آن کتاب نقل کند. [مقام معظم رهبری]

اگر به اعتقاد راست بودن، خبر دروغ را نقل کند، روزه اش صحیح است. [اجماع]

اگر بداند خبر دروغ است و این کار روزه را باطل می کند، بعد بفهمد راست بوده:

ـ روزه اش صحیح است. [آیات عظام: حضرت امام- فاضل]

ـ روزه اش باطل است. [اراکی] و باید امساک کند. [آیات عظام:  گلپایگانی- صافی- نوری]

ـ روزه اش اشکال دارد. [آیت الله مکارم]

ـ روزه را تمام کند و قضا نماید. [آیت الله خویی]

ـ احتیاط لازم روزه را تمام کند و قضا نماید. [آیت الله سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در وضو شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جایز است؟