مسئله۴۵۹: پرداخت کفاره روزه فرزند یا زوجه که بیشتر زندگی و معاششان را پدر خانواده تأمین می کند، برعهده کیست؟

کفاره به عهده خود زن یا فرزند است. و بر پدر یا شوهر زن چیزی واجب نیست. و بطور کلی کفاره واجب النفقه به عهده منفق نیست.[آیات عظام بهجت، سیستانی، خویی، وحید]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  منظور از یک بار شستن دست و صورت در وضو چیست؟