مسئله ۳۴۹: اعراض از وطن به چه معنی است؟

به این معنا که دیگر نخواهیم آنجا وطنمان باشد و باید یقین داشته باشیم که دیگر به آنجا بر نمی گردیم و اگر شک داشته باشیم که دوباره برای سکونت به انجا بر خواهیم گشت یا نه اعراض نکرده ایم و اینجا وطنمان خواهد بود.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا کفاره را می توان به واجب النفقه داد؟