مسئله ۵۲۷: خرید و فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر چه حکمی دارد؟

فروش آن از سوی طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست{امام – رهبری}.

اگر فروشنده چک مبلغ آن را از صادر کننده چک طلبکار باشد فروش آن به بدهکار یا شخص دیگر به قیمت کمتر و به صورت نقد اشکال ندارد{سیستانی، مکارم، فاضل }.

بنابر احتیاط واجب جایز نیست{وحید}

البته بنظر همه مراجع باید چک واقعی باشد و صوری نباشد .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در کفاره می توان به جای آرد یا نان و گندم مواد خوراکی دیگر یا پول آن را به فقیر داد؟