مسئله ۵۳۷: کپی و تکثیر نرم افزار بدون اجازه تولید کننده چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد. [آیات عظام: امام،  سیستانی]

بنابر احتیاط واجب بدون اجازه و رضایت تولید کننده اصلی جایز نیست. [آیات عظام: خامنه ای، بهجت، وحید]

بدون اجازه و رضایت تولید کننده اصلی جایز نیست. [آیات عظام: مکارم، فاضل]

مسئله۵۳۸: اگر در  ضمن معامله، فروشنده [تولید کننده اصلی] عدم تکثیر و کپی را شرط کند حکم تکثیر آن چیست؟

در این صورت تکثیر آن جایز نیست. [مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وطن اصلی به چه وطنی گفته می شود؟