نام مدیر اصلی و صاحب امتیاز سایت: جناب آقای محمدعلی قربانی

سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۵۴۱۰۷۳۷۳

تماس:  ۰۹۱۰۵۶۲۲۶۶۴ (پشتیبانی۱)

تماس: ۰۹۳۶۳۲۱۱۳۶۸ (پشتیبانی۲)

آدرس: آدرس: خراسان رضوی – مشهد- کدپستی: ۹۱۴۹۱۱۴۹۴۶”

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیک شما (الزامی)

شماره تلفن همراه

موضوع

توضیحات: