مسئله۵۰۷: صیغه کردن زنان بدکاره چه حکمی دارد؟

ازدواج موقت با او کراهت شدید دارد و اگر با او ازدواج کرد واجب است او را از کار زشتش باز دارد{امام-رهبری-بهجت}.

بنابر احتیاط واجب پیش از توبه او جایز نیست{سیستانی، مکارم، فاضل، وحید}. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  نماز میت را چطور می خوانند و کیفیت نماز میت را بیان فرماید؟